چاپ روی پاکت نامه

پاکت نامه از مهم ترین انواع پاکت است که وجود آن در هر اداره و شرکتی ضروری می باشد. پاکت نامه در محیط های دیگر نیز کاربرد دارد و بسیاری از افراد از این پاکت ها در طرح های متنوع، برای قرار دادن کارت هدیه یا پول نقد استفاده می کنند. با توجه به موارد […]